oferta

Oferta

Nasza firma specjalizuje się w kompleksowej obsłudze klientów zainteresowanych produkcją biogazu poprzez budowę modułowych mikrobiogazowni o mocy do 50kW. Dzięki naszemu doświadczeniu i ekspertyzie w dziedzinie biogazu możemy zapewnić naszym klientom profesjonalne wsparcie na każdym etapie realizacji projektu.

Mikrobiogazownie o mocy do 50kW wykorzystują głownie jako substraty gnojowicę, obornik czy kiszonkę kukurydzianą. Nasza zaawansowana i nowoczesna technologia urządzenia Fermentor Plus umożliwia wykorzystanie szerszej gamy substratów, m.in. w postaci odpadów warzywnych.

Dzięki temu spełniamy w sposób praktyczny ideę dopełnienia cyklu produkcji żywności z poszanowaniem środowiska naturalnego i w praktyce realizujemy gospodarkę obiegu zamkniętego.

Nareszcie możesz przestać marnować jedzenie i zamienić je w energię

Inwestując w nasz produkt inwestujesz w lepszą przyszłość dla siebie, rodziny i całej planety!

Celem firmy jest wspieranie lokalnych społeczności, rolników, przedsiębiorstw i instytucji w wytwarzaniu własnej energii odnawialnej zgodnie z ich potrzebami. Dlatego nasza oferta skierowana jest głównie do:

krowy
Hodowli krów mlecznych
trzoda
Hodowli tuczników
Hodowli kaczek i kurczaków
plantacje
Plantacji np. pomidorów lub kwiatów
oczyszczalnie
Małych oczyszczalni
szkoly
Szkół i gmin
Schronisk dla psów i ZOO

Nasza oferta obejmuje następujące etapy:

Etap 1

Konsultacje i analiza

Przeprowadzamy szczegółowe konsultację z klientem w celu zrozumienia potrzeb i dostosowania projektu mikrobiogazowni do wymagań i możliwości. Przeprowadzamy analizę potencjału dostępnych substratów. Określamy uzysk biogazu oraz kalkulację opłacalności inwestycji.

Etap 1
Etap 2

Projektowanie i dobór technologii

Przygotowujemy indywidualny projekt mikrobiogazowni, uwzględniając specyfikę klienta oraz warunki lokalne. Wspólnie z klientem dobieramy najlepsze technologie i rozwiązania, które zapewnią optymalną wydajność i rentowność inwestycji.

Etap 2
Etap 3

Pomoc w pozyskaniu finansowania

Przedstawiamy możliwości w zakresie finansowania publicznego, a także kompleksowo przeprowadzimy przez cały proces dofinansowania.

Etap 3
Etap 4

Dostawa i montaż

Zajmujemy się kompleksową budową i montażem mikrobiogazowni, wykorzystując modułowe rozwiązania, co pozwala na elastyczność i szybki montaż instalacji.

Etap 4
Etap 5

Uruchomienie i szkolenie

Po zakończeniu budowy, przystępujemy do uruchomienia mikrobiogazowni. Czas rozruchu trwa 35 dni. Po zakończeniu rozruchu użytkownik otrzymuje szczegółową instrukcję obsługi wraz z listą niezbędnych przeglądów eksploatacyjnych.

Etap 5
Etap 5

Obsługa i serwis

Zapewniamy naszym klientom niezawodną i długotrwałą eksploatację maszyn i urządzeń. Instalacja objęta jest 2 letnią gwarancją bezawaryjnego działania – poza normalnymi czynnościami eksploatacyjnymi jak przeglądy silnika, wymiana oleju pasków itp.

Etap 5
kontakt

Skontaktuj się z nami!

Jeśli chcesz poznać koszt inwestycji w Twoim gospodarstwie, a także oszacować stopę zwrotu z tej inwestycji. Przejdź do formularza kontaktowego i opisz swoje potrzeby, cele i oczekiwania odnośnie mikrobiogazowni.

Mikrobiogazownia modułowa

Kontenerowy system fermentacji beztlenowej

Nasza mikrobiogazownia Fermentor Plus posiada uproszczoną konstrukcją modułową, kontenerową co pozwala na szybki i nieskomplikowany montaż, a także demontaż w przypadku przeniesienia do innej dogodnej lokalizacji.

Całość konstrukcji zamyka się w  zestawie dwóch kontenerów. W  jednym przeprowadzana jest fermentacja mokrego substratu. W drugim dochodzi do produkcji energii, zazwyczaj w układzie kogeneracyjnym (ciepło oraz elektryczność). W skład zestawu wchodzi również zbiornik na substrat, zbiornik na poferment, a także zbiornik na biogaz.

Instalacja jest wyposażona w automatykę pozwalająca na śledzenie procesu fermentacji poprzez pomiar kwasowości środowiska, temperatury wewnętrznej, pracy pomp oraz ilości i składu powstającego biogazu.

Główne cechy naszego urządzenia

Łatwa i szybka instalacja

Urządzenie ma uproszczoną konstrukcję modułową. Jest dostarczane gotowe do podłączenia i uruchomienia.

Wysoka wydajność systemu

Urządzenie zautomatyzowane, przystosowane do prowadzenia fermentacji beztlenowej w różnych temperaturach zewnętrznych, oraz utrzymujące pH roztworu reakcyjnego przy ciągłym mieszaniu.

Skalowalność

Podstawowy moduł naszego urządzenia oferuje moc 10 kW, co pozwala na elastyczne dostosowanie do potrzeb gospodarstwa.

Możliwość łączenia urządzeń

Urządzenia kontenerowe można łatwo połączyć, aby uzyskać większą moc biogazu, zaspokajając rosnące potrzeby energii.

Urządzenie przyjazne dla otoczenia

Pozostałość po fermentacji jest bezzapachowa. Gaz cieplarniany (CH3) nie wydostaje się do środowiska. Nie powstają żadne szkodliwe odpady. Pozostałość po fermentacyjna jest doskonałym, naturalnym nawozem pod owoce i warzywa. Przy zastosowaniu paneli fotowoltaicznych nie wymaga dodatkowego zasilania energią elektryczna.

Podstawowe dane techniczne

reakcja prowadzona jest w stałej temperaturze, niezależnie od warunków zewnętrznych
ilość przerabianych odpadów w ciągu doby uzależniona jest od rodzaju odpadu i wynosi 4000 kg dziennie
uzyski energetyczne to od 60 m3 do 200 m3 biogazu oraz 120 kWh do 480 kWh energii elektrycznej dziennie

Jak działa nasza mikrobiogazownia?

Poniższy schemat pokazuje ogólny proces działania naszej mikrobiogazowni, w którym surowce organiczne są przetwarzane w biogaz, który następnie może być wykorzystywany do produkcji energii oraz nawozów organicznych.

Zbieranie substratu

Surowce organiczne, takie jak resztki roślinne, obornik, odpady spożywcze, są zbierane i przechowywane w zbiorniku.

Przygotowanie substratu

Surowce są rozdrabniane i mieszane w odpowiednich proporcjach, aby stworzyć optymalne warunki dla procesu fermentacji.

Fermentacja beztlenowa

Surowce są umieszczane w reaktorze fermentacyjnym, gdzie mikroorganizmy rozkładają je w warunkach beztlenowych, wytwarzając biogaz.

Produkcja biogazu

W wyniku procesu fermentacji powstaje biogaz, głównie składający się z metanu (CH4) i dwutlenku węgla (CO2), oraz niewielkich ilości innych gazów, takich jak siarkowodór (H2S) i amoniak (NH3).

Oczyszczanie biogazu

Biogaz jest oczyszczany z niepożądanych zanieczyszczeń, takich jak siarkowodór i wilgoć, przy użyciu odpowiednich systemów oczyszczania.

Magazynowanie i wykorzystanie

Oczyszczony biogaz jest przechowywany w zbiorniku, skąd może być wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji lub jako paliwo do pojazdów.

Uzyskanie nawozu

Podczas procesu fermentacji powstają także produkty uboczne, takie jak digestat, który może być wykorzystywany jako naturalny nawóz organiczny.

Korzyści z posiadania mikrobiogazowni

Mikrobiogazownia jest atrakcyjną inwestycją dla rolników, właścicieli małych gospodarstw czy przedsiębiorstw, którzy poszukują ekonomicznych i ekologicznych rozwiązań energetycznych.

produkcja wlasnej enrgii

Produkcja własnej energii

Samowystarczalne gospodarstwo pod względem energetyczny, co zmniejsza zależność od zewnętrznych dostawców energii.

stabilny dochod

Stabilny dochód

Korzyści pieniężne ze sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej.

stabilny dochod

Darmowe źródło ciepła

Zapewniamy naszym klientom niezawodną i długotrwałą eksploatację maszyn i urządzeń.

stabilny dochod

Doskonały nawóz

Zajmujemy się dostawą wszystkich elementów niezbędnych do budowy mikrobiogazowni oraz montażem.

kontakt

Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza kontaktowego i opisz swoje potrzeby, cele i oczekiwania odnośnie mikrobiogazowni. Nasz zespół będzie gotowy do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji oraz umówienia terminu konsultacji.

Dlaczego Fermentor Plus?

Cos na wyróżnia?

narodowe centrum badan i rozwoju

Akceptacja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Nasza firma w 2023 roku uzyskała pozytywną akceptację Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla projektu mającego na celu przygotowanie mikrobiogazowni rolniczej – kontenerowej, umożliwiającej pracę w zmiennych warunkach dostawy substratu wynikającej z sezonowości upraw.

patent

Ochrona patentowa za unikalną technologię

Nasze urządzenie uzyskało w tym roku ochronę patentową i jesteśmy w posiadaniu unikalnej technologii synchronizacji małych jednostek prądotwórczych z siecią energetyczną.

Posiadamy własną mikrobiogazownie pilotażową

Mamy przygotowany prototyp naszego urządzenia pracujący w małej oczyszczalni ścieków w Srebrnej Górze, który stanowi nasze zaplecze badawcze dla stosowanych rozwiązań w skali mikro. Wielkość komory fermentacyjnej to 3,5 m3, co pozwala nam na uzyskanie ok 6,0 m3 biogazu o zawartości 75% metanu dziennie czyli uzyskujemy 13,2 kWh dziennie (0,55kW/h). Uzysk roczny to 4,5 MWh

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszym urządzeniu!

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Scroll to Top