dofinansowania

Dofinansowania

Inwestowanie w biogazownie ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju w Europie. Unia Europejska oferuje znaczące dofinansowanie na budowę tych instalacji, aby wesprzeć rolników i przedsiębiorców w sektorze odnawialnych źródeł energii. Dla wielu przedsiębiorców kluczowym czynnikiem przy wyborze biogazowni jest jej cena. Na szczęście, inwestycja ta staje się coraz bardziej dostępna dzięki programom dofinansowania. Te programy mogą znacząco obniżyć początkowy koszt zakupu i instalacji biogazowni.

Energia dla wsi

Celem programu jest wykorzystanie OZE na terenach gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

Program skierowany jest do:

podmiotów prowadzących działalność rolniczą
spółdzielni energetycznych i jej członków
dofinansowania

W ramach programu udzielane jest wsparcie finansowe dla biogazowni można otrzymać dotacje do 65 proc. kosztów kwalifikowanych w wysokości do 20 mln zł oraz pożyczkę do 100% kosztów kwalifikowanych w wysokości do 25 mln zł.

dofinansowania
wsparcie programu

Wsparcie

Dotacja do 65% kosztów kwalifikowanych.
Maksymalnie 20 mln zł

Moc biogazowni

Powyżej 10kW
nie więcej niż 1 MW

Budżet programu

1 mld zł
Okres realizacji 2022 – 2030

Drugi nabór wniosków w programie Energia dla wsi planowany jest na IV kwartał 2024 roku, instytucją finansującą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

kontakt

Skontaktuj się z nami!

Jeśli chcesz zacząć produkować własną energię, osiągnąć stabilny dochodów za sprzedaży nadwyżki energii, a do tego mieć doskonały nawóz w swoim nowoczesnym gospodarstwie.

Scroll to Top