MLEKOVITA Stawia na Ekologię: Uroczyste Otwarcie Biogazowni Zasilającej Produkcję Nabiału

Zastanawiałeś się, ile odpadów organicznych wytwarzają producenci nabiału? Ta ilość jest ogromna. Znaleźć na nią sposób to klucz do ochrony środowiska. MLEKOVITA, lider w branży mleczarskiej, po raz kolejny wyznacza nowe standardy w ekologii i zrównoważonym rozwoju. Firma właśnie otworzyła nowoczesną biogazownię zintegrowaną z oczyszczalnią ścieków, która znacząco zmniejsza wpływ na środowisko i obniża koszty eksploatacyjne. To innowacyjne rozwiązanie, które zapewnia niezależność energetyczną i efektywne zarządzanie odpadami, już zdobyło uznanie jako EKOINWESTOR 2023 r. 

W dalszej części opowiemy, jak biogazownia MLEKOVITA zmienia produkcyjne procesy. Zobaczysz, jakie korzyści niesie dla przyrody i społeczności. Przekonamy cię o jej wzorcowym charakterze dla innych firm. Dowiesz się, że troska o planetę ma sens i przynosi wiele dobrego.

Podsumowanie: Podkreślenie znaczenia biogazowni i oczyszczalni ścieków dla zrównoważonego rozwoju

  • MLEKOVITA, lider w produkcji nabiału w Polsce, zaangażowała się w ekologię.
  • Uroczystość otwarcia biogazowni to krok w stronę zrównoważonego rozwoju.
  • Biogazownia MLEKOVITA innowacyjnie integruje się z produkcją, wspierając recykling odpadów.
  • Biogazownia zmniejsza emisję CO2 o imponujące 9500 ton rocznie.
  • Zarówno zużycie energii elektrycznej, jak i ciepła, zostało znacząco zmniejszone dzięki biogazowni.

Oficjalne Otwarcie Biogazowni MLEKOVITA: Podsumowanie Wydarzenia

17 maja na terenie zakładu produkcyjnego Grupy Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się oficjalne otwarcie nowoczesnej niezależnej energetycznie Fabryki Biofermentacji. Dla firmy MLEKOVITA i całej branży mleczarskiej było to przełomowe. Wyraźnie pokazano, jak inwestycje wpływają na produkcję nabiału.

MLEKOVITA od dawna kieruje się filozofią nieustannego rozwoju, stawiając na nowoczesne technologie oraz zrównoważony rozwój. Podczas otwarcia Prezes Zarządu Grupy MLEKOVITA, Dariusz Sapiński, podkreślił, że firma konsekwentnie dąży do osiągnięcia równowagi między wzrostem gospodarczym, poprawą jakości życia, a dbałością o środowisko naturalne. Inwestycja w nową Fabrykę Biofermentacji, wartości 72 mln zł, w całości sfinansowana ze środków własnych, stanowi kolejny krok w kierunku realizacji tych celów.

Biogazownia to dowód na zaangażowanie MLEKOVITY w ekologię. Teraz stają się przykładem dla innych firm spożywczych. Otwarcie biogazowni MLEKOVITA zmienia oblicze branży mleczarskiej. Kieruje jej rozwój w stronę bardziej ekologicznych rozwiązań.

Opis nowej inwestycji

Celem głównym tej inwestycji było uzyskanie niezależności energetycznej w procesie oczyszczania ścieków i zagospodarowania odpadów oraz zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie gospodarki ściekowej i odpadowej zakładu. Nowa fabryka umożliwia przeprowadzenie procesu fermentacji metanowej osadów poflotacyjnych, nadmiernych oraz serwatki, co prowadzi do produkcji biogazu, będącego paliwem do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Ponadto, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, obiekt generuje oszczędność energii elektrycznej w ilości 12500 MWh, energii cieplnej w ilości 12000 MWc oraz ogranicza emisję CO2 o 9500 ton rocznie.

Jak biogazownia zasilająca produkcję nabiału integruje się z oczyszczalnią ścieków

Nowa biogazownia jest bezpośrednio zintegrowana z istniejącą oczyszczalnią ścieków, co pozwala na kompleksowe zarządzanie odpadami i ściekami. Proces ten obejmuje kilka kluczowych etapów:

  1. Fermentacja metanowa osadów: Osady poflotacyjne, nadmierne oraz serwatka są poddawane procesowi fermentacji metanowej, co prowadzi do produkcji biogazu.
  2. Produkcja biogazu: Wytworzony biogaz jest następnie wykorzystywany jako paliwo do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Energia cieplna w postaci pary jest kluczowym elementem procesów technologicznych w zakładzie.
  3. Zarządzanie zanieczyszczeniami: Biogazownia przejmuje zwiększone ładunki zanieczyszczeń, które docierają do oczyszczalni, co zwiększa jej efektywność i elastyczność operacyjną.
  4. Minimalizacja osadów: Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii minimalizuje się ilość produkowanego osadu, co zmniejsza koszty jego utylizacji.

Wpływ biogazowni na procesy produkcyjne i energetyczne w MLEKOVICIE

Inwestycja w nowoczesną biogazownię zintegrowaną z oczyszczalnią ścieków przyniosła MLEKOVICIE szereg korzyści zarówno ekologicznych, jak i ekonomicznych. Poniżej przedstawiamy, jak ta innowacyjna instalacja wpłynęła na procesy produkcyjne i energetyczne w zakładzie.

Niezależność Energetyczna i Zrównoważony Rozwój

Jednym z najważniejszych efektów uruchomienia biogazowni jest osiągnięcie niezależności energetycznej. Produkcja biogazu z osadów poflotacyjnych, nadmiernych oraz serwatki pozwala na generowanie energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby zakładu. Wytwarzanie własnej energii redukuje zależność od zewnętrznych dostawców energii, co znacząco obniża koszty operacyjne.

Dzięki tej inwestycji MLEKOVITA oszczędza rocznie około 12500 MWh energii elektrycznej oraz 12000 MWc energii cieplnej. Te oszczędności przekładają się na zmniejszenie emisji CO2 o 9500 ton rocznie, co jest istotnym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju i ograniczenia śladu węglowego firmy.

Efektywne Zarządzanie Odpadami

Nowa biogazownia umożliwia efektywne przetwarzanie odpadów organicznych, co jest kluczowe dla zarządzania odpadami w zakładzie mleczarskim. Proces fermentacji metanowej przekształca osady poflotacyjne, nadmierne oraz serwatkę w biogaz, minimalizując jednocześnie ilość produkowanego osadu.

Zintegrowana oczyszczalnia ścieków jest w stanie przejmować zwiększone ładunki zanieczyszczeń, co podnosi jej efektywność. Dzięki nowoczesnym technologiom, zakład zmniejsza ilość osadów, które wymagają dalszego zagospodarowania, co obniża koszty związane z ich utylizacją. Oczyszczona woda jest ponownie wykorzystywana do celów technologicznych, co zmniejsza zużycie świeżych zasobów wodnych i przyczynia się do bardziej zrównoważonego gospodarowania wodą.

Elastyczność Eksploatacyjna i Wydajność Produkcji

Integracja biogazowni z oczyszczalnią ścieków zwiększa elastyczność eksploatacyjną zakładu. Możliwość adaptacji do zmiennych warunków produkcyjnych i zwiększonego napływu zanieczyszczeń pozwala na optymalne zarządzanie procesami oczyszczania i produkcji energii.

Nowoczesne technologie zastosowane w biogazowni pozwalają na bieżące monitorowanie i kontrolowanie procesów fermentacji, co zapewnia wysoką wydajność i stabilność produkcji biogazu. Elastyczność eksploatacyjna oznacza również, że zakład może lepiej reagować na zmiany w ilości i jakości surowców oraz odpływów, co przekłada się na bardziej efektywne i ekonomiczne zarządzanie zasobami.

Samowystarczalność i Dochodowość

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, biogazownia nie tylko zmniejsza koszty eksploatacyjne, ale także przyczynia się do samowystarczalności i dochodowości zakładu. Produkcja własnej energii elektrycznej i cieplnej pozwala na redukcję wydatków na energię zewnętrzną, a efektywne zarządzanie odpadami obniża koszty utylizacji.

Dzięki tym korzyściom finansowym, nowa biogazownia szybko zwróciła się z inwestycji, stając się rentowną częścią zakładu. Inwestycja ta przynosi wymierne korzyści finansowe i ekologiczne, a także zwiększa konkurencyjność MLEKOVITY na rynku.

Jak MLEKOVITA może stać się wzorem dla innych firm w branży spożywczej

MLEKOVITA może stać się wzorem dla innych firm spożywczych poprzez swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój i innowacyjne podejście do produkcji. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, dbałości o jakość produktów oraz transparentności w działaniu, firma inspiruje do podejmowania podobnych inicjatyw w dziedzinie ochrony środowiska i społecznej odpowiedzialności. Przejawianie tych wartości może przyczynić się do budowania pozytywnego wizerunku firmy oraz wpływu na całą branżę spożywczą

Podsumowanie

MLEKOVITA, poprzez realizację tej innowacyjnej inwestycji, pokazuje swoje zaangażowanie w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. Nowoczesna biogazownia zintegrowana z oczyszczalnią ścieków jest doskonałym przykładem tego, jak nowoczesne technologie mogą przyczynić się do osiągnięcia celów ekologicznych i ekonomicznych, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i efektywność produkcji.

Nowa inwestycja MLEKOVITY to nie tylko krok w kierunku większej niezależności energetycznej i ochrony środowiska, ale także przykład na to, jak innowacyjne rozwiązania mogą wspierać zrównoważony rozwój przemysłu spożywczego.

Linki do źródeł

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top