World Biogas Summit and Expopo.

Z powodu pandemii COVID-19 tegoroczny World Biogas Summit and Expopo raz pierwszy będzie odbywał się w całości online.

Wydarzenie, organizowane przez Stowarzyszenie Anaerobic Digestion and Bioresources Association (ADBA) oraz World Biogas Association (WBA), odbędzie się w dniach 6-8 października. Wydarzenie odbędzie się na interaktywnej platformie, która połączy uczestników z wystawcami i innymi delegatami z Wielkiej Brytanii i całego świata za pośrednictwem czatu wideo i umożliwi im rezerwację spotkań, a także udział w seminariach na żywo. Podczas wydarzenia odbędą się również prezentacje produktów na żywo od producentów.

Celem ADBA i WBA jest wspieranie handlu bezpośredniego przy jednoczesnym usuwaniu wszelkich geograficznych barier dialogu w ramach krajowych i międzynarodowych sieci biogazu. Tworząc w tym roku wydarzenie online i platformę hybrydową od 2021 r., chcemy mieć pewność, że sektor może zaprezentować wkład, jaki mogą wnieść technologie fermentacji beztlenowej i biogazu, a także rozwijać partnerstwa biznesowe niezbędne do wykorzystania potencjału branży aby zmniejszyć globalną emisję gazów cieplarnianych o 12% do 2030 r. ” – dodał David Newman, przewodniczący WBA.

W tym roku World Biogas Summit zajmie się kluczowymi aspektami roli przemysłu biogazowego w zielonym ożywieniu.

Program obejmuje następujące tematy:

  • Finansowanie zrównoważonej przyszłości z biogazem w sercu
  • Ochrona gleb na świecie: poferment i zdrowie gleby
  • Ameryka Północna i Kanada: ogromny potencjał AD na drugim co do wielkości rynku energii na świecie
  • Zbiórki odpadów spożywczych na całym świecie: niewykorzystany potencjał
  • Biogaz w krajach Ameryki Południowej
  • Zapisać się i sprawdzić program wydarzenia można na stronie internetowej World Biogas Summit >>> https://world-biogas-summit.com/
Scroll to Top