Raport działań w zakresie odpadów i zasobów.

W nowym raporcie programu działań w zakresie odpadów i zasobów (WRAP) przedstawiono w zarysie dodatkowe działania, które są nadal potrzebne, aby UE była na dobrej drodze do zmniejszenia o połowę strat i marnotrawienia żywności do 2030 r.

Według danych statystycznych ocenia się, że marnotrawienie żywności przez mieszkańców UE szacuje się w okolicach 143 mld EUR rocznie i odpowiada za 15% całkowitej emisji gazów cieplarnianych (GHG). Organizacja stwierdziła, że ​​w ciągu ostatnich kilku lat UE podjęła ważne kroki w celu ograniczenia marnowania żywności, a Komisja zapowiedziała dalsze prace nad strategią „od pola do stołu”, ale postęp jest nadal zbyt wolny. Raport identyfikuje kluczowe interwencje o dużym, ale wciąż niewykorzystanym potencjale znacznego ograniczenia FLW (Food Losses and Food Waste) w całym łańcuchu dostaw.

Główne sugestie obejmują:

  • Pomiar – Zapewnienie najbardziej rzetelnego pomiaru FLW w państwach członkowskich UE w celu ustalenia dokładnej i wiarygodnej linii bazowej
  • Cele – stymulowanie działań państw członkowskich w zakresie ograniczenia marnowania żywności.
  • Przedsiębiorstwa – ustanowić wymogi, aby przedsiębiorstwa powyżej określonej wielkości mierzyły i zgłaszały dane liczbowe dotyczące marnotrawienia żywności przez ich firmy.
  • Waloryzacja (np. Fermentacja beztlenowa) – Zapewnienie finansowania w celu wspierania badań i innowacji w zakresie FLW.

Richard Swannell, dyrektor WRAP Global, skomentował: „Istnieje realna szansa, aby redukcja marnotrawienia żywności była jednym z kluczowych sposobów na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i wprowadzenie naszego systemu żywnościowego na trajektorię do bardziej zrównoważonej przyszłości. Ale czas ucieka – wszyscy musimy dołożyć wszelkich starań i musimy działać teraz.

Food Waste Reduction Roadmap Progress Report 2020
https://wrap.org.uk/content/food-waste-reduction-roadmap-progress-report-2020

WYTYCZNE DLA PROGRAMÓW
ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU ODPADÓW
https://www.gov.pl/attachment/068a37b1-9c48-461e-8694-134c4229e202

Scroll to Top