ekologia, innowacje, OZE

Będzie wsparcie dla branży biometanu?

W ramach nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii rząd opracowuje szereg propozycji mających na celu wsparcie branży biometanu w  Polsce. […]

Będzie wsparcie dla branży biometanu? Read Post »