Jakie czynniki wpływają na proces fermentacji i powstawania biogazu.

Biogaz powstaje w procesie przemian biochemicznych zachodzących przy braku obecności tlenu. Proces powstawania biogazu odbywa się w naturalnych warunkach na torfowiskach, na dnie mórz, rzek, w gnojowicy, na wysypiskach odpadów. W wyniku zachodzących procesów znaczna część masy organicznej zamienia się w biogaz, a oprócz tego dodatkowo powstaje biomasa pofermentacyjna oraz niewielkie ilości ciepła. Proces fermentacji odpadów spożywczych nie jest skomplikowany i zachodzi nawet w warunkach domowych, lecz dla uzyskania lepszych wyników lub zmniejszenia czasu trwania warto wiedzieć jakie czynniki wpływają na proces powstawania biogazu.

  • Ważnym czynnikiem jest prawidłowe ustawienie temperatury fermentacji. Wysokość temperatury zależy głównie od tego, jakiego rodzaju bakterie wykorzystywane będą w celu przeprowadzenia fermentacji. Dla najbardziej „standardowych” grup bakterii wysokość temperatury mieści się w przedziale 25-75 Cᵒ. Również należy kontrolować ilość światła eliminowanego na produkt, czas retencji oraz właściwe rozdrobienie.
  • Mieszanie – zapobiega tworzeniu się osadu i warstwy kożucha oraz stwarza warunki do utrzymania jednakowej temperatury w komorze fermentacji.
  • W zależności od etapu procesu fermentacji bakterie wymagają różne odczyny pH, które docelowo zapewniają ich optymalny wzrost.
  • Dla namnażania populacji bakterii stosunek węgła do azotu nie powinien przekraczać 100:3.
  • Również dla prawidłowego działanie procesu fermentacji ważne są takie czynniki chemiczne jak: odpowiednia zawartość tlenu i suchej masy, zawartość składników pokarmowych oraz inhibitorów (antybiotyki, środki ochrony roślin).

Z wyżej wskazanych czynników wynika, że niezbędnym elementem przy projektowaniu procesu technologicznego jest dobór odpowiedniego systemu monitoringu produkcji biogazu.

Nasze urządzenia posiadają bardzo wysokiej klasy SYSTEM MONITORINGU. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego zabezpieczenia. – ekipa FERMENTOR PLUS

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top