Biogaz powstaje w procesie przemian biochemicznych zachodzących przy braku obecności tlenu. Proces powstawania biogazu odbywa się w naturalnych warunkach na […]