Gdzie po dofinansowanie na OZE dla rolnika?

Zamierzasz inwestować w fotowoltaikę, pompy ciepła lub biogazownię rolniczą? Podpowiadamy, gdzie można znaleźć dofinansowanie na odnawialne źródła energii.

Agroenergia – dofinansowania dla rolników na fotowoltaikę, biogazownię i pompy ciepła

Pierwszą instytucją, do której powinieneś zajrzeć jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie realizuje on szereg programów wsparcia zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorców oraz producentów rolnych. Typowo do rolników skierowane są programy Agroenergia, w których można ubiegać się o środki na mikroinstalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii, a także biogazownie rolnicze oraz małe elektrownie wodne.

– W ramach programu dotowane są nowe źródła energii, a nie rozbudowa już istniejących – zaznacza Beata Zabłocka z Sunday Polska.

Do uczestnictwa w nim uprawnieni są rolnicy posiadający gospodarstwa rolne o powierzchni od 1 do 300 hektarów. Środki można przeznaczyć na m.in. zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych lub wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW.

Za te środki można także zamontować pompy ciepła, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia. Przewidziane są także instalacje hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ.

Agroenergia – 25 tys. zł na fotowoltaikę i pompy ciepła

Dofinansowanie dla przedsięwzięć instalacji połączonych jest zależne od wielkości mocy. I tak, w przypadku mocy od 10 do 30 kW procentowy udział w kosztach kwalifikowanych wynosi do 20% i nie powinno przekroczyć 15 tys. zł.

Z kolei, gdy instalacja ma moc od 30 do 50 kW dofinansowanie wynosi 13% (maksymalnie 25 tys. zł). Poza tym przewidziany jest dodatek w wysokości 10 tys. zł. Dla towarzyszących magazynów energii przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych. Koszt kwalifikowany nie może wynosić jednak więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii.

Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu. Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem. Co ważne, aby skorzystać z tej formy pomocy, nie można być beneficjentem innych dofinansowań. Program realizowany będzie do 2027 r., przy czym zobowiązania (podpisywanie umów) podejmowane będą do końca 2025 r.

Dofinansowanie w formie dotacji do fotowoltaiki i pomp ciepła w ramach programu Agroenergia

Moc instalacji [kW]Procentowy udział w kosztach kwalifikowanychNie więcej niż [zł]
Większa niż 10 do 30Do 20%15 000
Większa niż 30 do 50Do 13%25 000

Nawet 2,5 mln zł na biogazownie z Agroenergii

W ramach Agroenergii można ubiegać się także o dotację do budowy biogazowni rolniczej o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego. Program został uruchomiony 20 lipca 2021 roku i potrwa do 30 września lub wyczerpania pieniędzy. Dofinansowanie jest udzielane w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych i pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.

Ile można zdobyć środków? Uzależnione jest to od mocy biogazowni. Jeśli będziemy zainteresowani bezzwrotną formą dofinansowania dla instalacji o mocy: do 150 kW dotacja nie może przekroczyć 1 800 000 zł, od 150 do 300 kW – 2 200 000 zł, w przypadku biogazowni o mocy od 300 do 500 kW – 2 500 000 zł. Biogazownie muszą działać minimum 5 lat.

Dofinansowanie w formie dotacji do biogazowni w ramach Agroenergia

Moc instalacji [kW]Nie więcej niż [zł]Procentowy udział w kosztach kwalifikowanych
Do 1501 800 00do 50%
Większa niż 150 do 3002 200 000
Większa niż 300 do 5002 500 000

Moje Ciepło – nawet 21 tys. zł na pompy ciepła

Rolnicy jako osoby fizyczne mogą także korzystać z powszechnych programów wdrażanych przez NFOŚiGW, których zasadniczym celem jest właśnie upowszechnianie w Polsce OZE.

– Takim instrumentem jest nowy program „Moje Ciepło”, który przewiduje dofinansowanie do zakupu i montażu pomp ciepła – podaje Sławomir Kmiecik z Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przewidziane są dotacje od 7 do nawet 21 tys. zł. Budżet wynosi 600 mln zł. Ze wsparcia mogą skorzystać właściciele tylko nowych budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Obowiązuje zasada: najpierw inwestycja – potem wypłata. Dofinansowanie dotyczy powietrzne, wodne i gruntowe pompy ciepła, wykorzystywane albo do samego ogrzewania domu albo w połączeniu z jednoczesnym zapewnianiem ciepłej wody użytkowej.

Dotacja wynosi od 30 do 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Nabór wniosków rozpoczął się w kwietniu tego roku i potrwa do końca grudnia 2026 r.

Czyste powietrze – dotacje na wymianę pieca i ocieplenie domu

Rolnicy mogą także śmiało korzystać z programu Czyste Powietrze skierowanego do osób fizycznych. Przewiduje on dofinansowanie wymiany starego pieca na paliwo stale (tzw. kopciucha) oraz ocieplenie (termomodernizację) domu. Dofinansowanie wynosi od 30 tys. zł do 69 tys. zł. Na cały program „Czyste Powietrze” przewidziano aż 103 miliardy złotych. Przewiduje się zakończenie podpisywania umów o środki do końca 2027 roku, natomiast ich wydatkowanie do 30 września 2029 roku. Warto dodać, że w tym roku program „Czyste powietrze” został zmodyfikowany.

– Nie łączy się z dotacją „Mój Prąd”, jednak z programu „Czyste Powietrze” również można wystąpić o dotację na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Dotacja na instalację fotowoltaiczną wynosi w tym programie 5 000 zł, a łącznie można uzyskać nawet do 69 000 zł. Nie jest jednak możliwe – w ramach tego dofinansowania NFOŚiGW – ubieganie się wyłącznie o dotację na fotowoltaikę – tłumaczy Olga Muras z Sunday Polska.

Mój Prąd – już 162 mln zł zasiliły inwestycje w fotowoltaikę

Innym, bardzo popularnym projektem NFOŚiGW w obszarze OZE jest Mój Prąd (obecnie trwa czwarty nabór), z którego także mogą korzystać rolnicy.

– To program, który w obecnej edycji przewiduje dofinansowanie do domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, a także magazynów energii i ciepła oraz inteligentnych systemów zarządzania energią – podaje Sławomir Kmiecik z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Obecny nabór tego programu potrwa do 22 grudnia 2022 roku. Do tej pory zostało wypłaconych już 54 184 dofinansowań do projektów instalacji PV na kwotę 162 mln zł.

Lokalne programy finansowania OZE

Dodatkowo, poza oferowanymi dofinansowaniami przez NFOŚiGW dostępne są także lokalne fundusze. Takim jest program Stop Smog, który realizowany jest przez gminy. Ma on na celu wymianę starych pieców na paliwo stałe na nowsze systemy ogrzewania.

Na fotowoltaikę można zdobyć pieniądze także poprzez samorządy w ramach dotacji unijnych z Regionalnych Programów Operacyjnych. Zapewniają one bardzo wysoki poziom wsparcia dla mikroinstalacji fotowoltaicznych, pokrywając od 60% do nawet 85% kosztów. Szczegóły tych dotacji różnią się w zależności od lokalizacji. Aby dowiedzieć się na ten temat więcej, warto udać się do swojego urzędu gminy.

Inwestycje w OZE – ulgi inwestycyjne

Warto dodać, że w przypadku niektórych przedsięwzięć przewidziane są także ulgi inwestycyjne.

– Dodatkowym benefitem jest możliwość skorzystania z 25% ulgi inwestycyjnej na zakup instalacji fotowoltaicznej. Co istotne, instalacja musi być wówczas ulokowana w gminie, w której rolnik lub przedsiębiorstwo rozlicza podatek. Do wyliczenia ulgi w podatku rolnym warto wziąć pod uwagę jedynie te koszty, które nie były wykorzystane do wyliczenia dofinansowania w ramach „Agroenergii” – zaznacza Beata Zabłocka z Sunday Polska.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej można również odliczyć VAT od podatku należnego, który na fotowoltaikę wynosi 23%. Przedsiębiorcy mogą skorzystać także z amortyzacji jednorazowej de minimis.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top