Globalny ogólnoeuropejski trend na zastępowania kopalnych źródeł energii (gaz ziemny, ropa, węgiel) – odnawialnymi (w tym biogazem) zaczyna znajdować zwoje […]
Opowiadamy jak ponownie wykorzystać odpady stałe w branży gastronomicznej.