Tankowanie pojazdów biogazem w Hiszpani.

Hiszpańska firma Enagás otrzymała wsparcie UE dla budowy 16 stacji paliw. Enagás otrzymał unijne wsparcie na budowę 16 punktów tankowania pojazdów biogazem, skroplonym gazem ziemnym (LNG) i wodorem. Projekt ma globalny budżet w wysokości około 13 mln euro i obejmuje budowę 16 punktów tankowania paliwem alternatywnym. Punkty tankowania, w tym jedna stacja z możliwością tankowania wodorem (pierwsza w Hiszpanii pod ciśnieniem 700 barów) – będą rozmieszczone wzdłuż hiszpańskiej Transeuropejskiej Sieci Transportowej.

Stacje paliw będą budowane w ramach projektu ECO-net, start-up opracowany w ramach programu korporacyjnego Enagás. Projekt ECO-net otrzymał wsparcie od takich firm jak Toyota i GASNAM. Projekt jest częścią mechanizmu Connect Europe, który promuje niskoemisyjny transport. Inicjatywa ta jest zgodna z dyrektywą 2014/94 / UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i również z hiszpańskimi krajowymi projektami w zakresie energii alternatywnej w transporcie.

Oprócz wsparcia finansowego ze strony Komisji Europejskiej, projekt otrzymał pożyczkę z Official Credit Institute, która obejmuje około 50% projektu. Enagás wniesie pozostałą kwotę.

Również pod koniec lipca 2020 na swojej stronie internetowej firma Enagas zaanonsowała współpracę z rynkiem transportu morskiego. Paliwo LNG jest obecnie najlepszą opcją postępu w dekarbonizacji transportu morskiego. Jest to paliwo spełniające normy Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), która w styczniu 2020 roku ustaliła limit zawartości siarki w paliwie na 0,5%. Wykorzystanie LNG jako paliwa morskiego w Hiszpanii zmniejszy około 2 mln ton CO2 do 2030 r., Co będzie równoznaczne z wprowadzeniem na rynek ponad miliona pojazdów elektrycznych.ŹRÓDŁO: https://www.enagas.es/enagas/en/Comunicacion/NotasPrensa/30_07_20_NP_Apoyo_proyectos_bunkering_BCN_y_Algeciras_LNGhive2_ENG

Scroll to Top