Jak można tyle biogazu uczynić?

Brightmark Energy, firma zajmująca się gospodarką odpadami i rozwojem energii z siedzibą w San Francisco w USA, podpisała umowę na dostawy obornika z dwoma przedsiębiorstwami mleczarskimi w Południowej Dakocie. Umowa obejmuje odbiór metanu produkowanego przez około 12 000 krów i przetworzenie go na biogaz.

Oczekuje się, że projekt będzie produkował około 6 mln m³ biogazu rocznie. Po zakończeniu projektu wytworzony metan zostanie zebrany, oczyszczony i zamieniony na biogaz, który będzie można wykorzystać do transportu, gotowania lub energii elektrycznej. Biogaz będzie wpompowywany do lokalnego systemu rurociągów międzystanowych. Oczekuje się, że projekt zapobiegnie 64 567 tonom emisji gazów cieplarnianych rocznie, co odpowiada sadzeniu prawie 300 km2 lasu rocznie.

Jest to najnowszy z serii projektów biogazowych uruchomionych przez Brightmark w ciągu ostatnich dwóch lat. Firma działa również w Waszyngtonie, Wisconsinie, Karolinie Południowej i Nowym Jorku. Kiedy projekt zostanie uruchomiony, biogazownie Brightmark będą wytwarzać wystarczającą ilość biogazu, aby zapewnić całą energię potrzebną do zasilania 5432 domów rocznie. Firma opracowuje podobne rozwiązania biogazowe na terenie całego kraju.

Jak zapewnia dyrekcja kompanii ich cele polegają na: zrównoważeniu 22 milionów ton CO2 do 2024 roku dzięki projektom w zakresie odnawialnego gazu ziemnego. Pozbyć się 8,4 miliona ton metrycznych plastiku ze składowisk lub środowiska do 2024 roku.

Ich najnowocześniejszy projekt przy współpracy z znaną firmą „Burger King” naprawdę zaskakuje. Specjalne urządzenie wychwytuje i oczyszcza metan w obornikach mlecznych na farmach, który w przeciwnym razie uciekałby do atmosfery, umożliwiając jego ponowne wykorzystanie jako odnawialny gaz ziemny do ogrzewania i zasilania domów.

Wpływ tej technologii na środowisko jest olbrzymi: badania pokazują, że gdy wszystkie korzyści dla klimatu zostaną uwzględnione razem, RNG z krowiego obornika może zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 400%, gdy jest używany do zastąpienia tradycyjnych paliw samochodowych. Nie wspominając o tym, że proces odzyskiwania i przetwarzania obornika na potrzeby projektu Demeter zapobiega również ucieczce azotu i fosforu do lokalnego powietrza i wody, zmniejszając sam spływ fosforu o 60%.


An Open Letter Concerning the Cows

https://www.linkedin.com/pulse/open-letter-concerning-cows-bob-powell/

Scroll to Top