Produkt uzyskiwany na wylocie z biogazowni zawiera 50-70% metanu. Aby go wykorzystać w systemach transportu paliw, konieczne jest przeprowadzenie tzw. […]