W ostatnim roku nastąpił boom mikroinstalacji i prosumentów. Mamy już ok. 65 tys. prosumentów w Polsce – mówi Joanna Furmaga, […]