Biogazownie rolnicze – to instalacje służące do produkcji tzw. biogazu, zbliżonego swymi właściwościami i składem do gazu ziemnego. W czasie […]
Globalny ogólnoeuropejski trend na zastępowania kopalnych źródeł energii (gaz ziemny, ropa, węgiel) – odnawialnymi (w tym biogazem) zaczyna znajdować zwoje […]
Brightmark Energy, firma zajmująca się gospodarką odpadami i rozwojem energii z siedzibą w San Francisco w USA, podpisała umowę na […]