Biogaz z trzciny cukrowej?

Greenlane Biogas będzie pracować nad innowacyjnym projektem wyrabiania biogazu z trzciny cukrowej. Spółka Greenlane Renewables, należąca w całości do Greenlane Biogas, podpisała kontrakt na 2,4 mln CAD (1,56 mln EUR) z brazylijskim operatorem cukrowni Grupo Cocal. Grupo Cocal rafinuje cukier i produkuje biopaliwo etanolowe z trzciny cukrowej. Greenlane Biogas dostarczy swój system uszlachetniania biogazu metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA) do pierwszego w swoim rodzaju projektu odnawialnego gazu ziemnego (RNG). Według Greenlane, ma to być pierwszy projekt wtrysku RNG do rurociągu na skalę komercyjną w brazylijskim przemyśle trzciny cukrowej.

Nowy system będzie przetwarzał i ulepszał biogaz powstały w wyniku rozkładu beztlenowego (AD) przy użyciu produktów ubocznych z rafinacji cukru i procesu produkcji etanolu firmy Cocal do czystego RNG. RNG zostanie częściowo wykorzystany do zastąpienia oleju napędowego w flocie samochodowej Cocal oraz do zapewnienia czystych, niskoemisyjnych dostaw RNG do lokalnej sieci gazowej.

Rafinacja trzciny cukrowej i produkcja biopaliw etanolowych są głównym przemysłem w Brazylii od lat 70. Według Greenlane, zużycie bioetanolu w sektorze transportowym w Brazylii przekracza wolumeny benzyny, a około 350 cukrowni w całym kraju zajmuje się rafinacją cukru i produkcją bioetanolu

Scroll to Top