Biogaz w Polsce – raport 2020.

Biogaz w Polsce – raport 2020 ma swoją premierę dzisiaj. To kompleksowe opracowanie, które opisuje stan krajowej branży biogazowej i rekomendacje ekspertów dotyczące jej rozwoju.

Raport prezentuje aktualne dane, przepisy prawne, systemy wsparcia czy możliwości finansowania inwestycji biogazowych.

Biogaz w Polsce – raport 2020 to silny głos ekspertów branżowych, specjalistów, analityków branży OZE, ale także  przedstawicieli przemysłu. Głos dotyczący konieczności rozwijania w Polsce biogazu i biometanu. W końcu – raport jest praktycznym i przejrzystym informatorem dla wszystkich zainteresowanych tematyką biogazu i jego istotnej roli – nie tylko w wypełnianiu krajowego celu OZE, ale też gospodarce odpadowej i gospodarce obiegu zamkniętego.”

Gratulujemy publikacji tego Raportu.

Scroll to Top